PEREGRINACIÓN XACOBEA

Dende Braga a Santiago 2021/2022

Actividade organizada por Mira Xurés coa colaboración da Asociación CSRRS

XORNADA PEREGRINA

Bande, Celanova e Verea. Setembro de 2021

Actividade promocional do Camiño de San Rosendo organizada polo obradoiro de emprego
«O Refectorio»