En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI-CE), a continuación detállanse os datos de identificación da Asociación:
Nome da asociación 
Razón social: ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA
NIF:G42836270
Enderezo: Praza Maior, 1, 32800, Celanova
correo electrónico: info@caminodesanrosendo.org
Finalidade do sitio web
O propósito desta páxina web é responder ás súas preguntas e solicitudes.
Este aviso legal (a partir de agora, o "Aviso legal") regula o uso do sitio web: info@caminodesanrosendo.org
Lexislación
Para todos os efectos, as relacións entre ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas.
Uso e acceso dos usuarios
O usuario está informado e acepta que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA ou calquera das súas delegacións.
Propiedade intelectual e industrial
Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son propiedade de ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA e, polo tanto, está prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que poida levarse a cabo cos contidos das súas páxinas web ou incluso citando as fontes, excepto co consentimento por escrito de ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA.
Contido web e ligazóns (ligazóns)
ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA resérvase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web e pode incluso limitar ou denegar o acceso a esta información a determinados usuarios.
ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA non asume ningunha responsabilidade pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se pode acceder a través de ligazóns desde calquera páxina web propiedade de ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA. A presenza de "ligazóns" ou ligazóns ás páxinas web de ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA é só con fins informativos e en ningún caso implica unha suxestión, invitación ou recomendación sobre elas.